קורס הכנה ממוקד לבגרות

במדעי המחשב 2021

הקורס כולל שיעורי אונליין עם מורה בכירה מחברת ספרי הלימוד ובודקת בגרויות,
סרטוני סיכום, סרטוני פתרון בגרויות, ספרוני שאלות חשובות וסיכומים לנושאי מיקוד 2021.

תשובות לשאלות שלך

במבני נתונים ירדו הנושאים:
עצים בינאריים
מחסנית
תתי נושאים:
ברקורסיה ירד תת הנושא רקורסיה הדדית
ברשימות ירד תת הנושא המחלקה BinNode
במודלים חישוביים ירדו הנושאים:
מכונת טיורינג
במילים ושפות פורמליות – ירד תת הנושא הוכחת אי רגולריות
כמן כן ירדו תתי הנושאים:
אוטומט סופי דטרמיניסטי לא מלא
אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

המנוי יגמר יום לאחר בחינת הבגרות.

יש פתרונות לכל למסלולים השכיחים: מודלים חישוביים תכנות מונחה עצמים.

מיד אחרי המפגש תעלה הקלטה של השיעור ותוכל להשלים בזמנך החופשי.