בגרות במדעי המחשב 2019 – מועד קיץ

חלק ראשון
יסודות מדעי המחשב
חלק שני
מבני נתונים

לא במיקוד 2021

חלק שלישי
מודלים

לא במיקוד 2021

חלק שלישי
מונחה עצמים